بایگانی‌ روزانه: شهریور ۱۸, ۱۴۰۱

۰

رمزگشایی از جعبه سیاه صندوق‌های بازنشستگی

رمزگشایی از جعبه سیاه صندوق‌های بازنشستگی با سرک کشیدن به سایت صندوق متوجه می‌شوید که حاج صادق مسوول رسیدگی به این امور خرد شده و در حاشیه قرار گرفته است و عملاً تنها ریاست...

۰

طی حکمی ولی اله حاجیپور مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری اهداف منصوب شد

طی حکمی از سوی رئیس هیئت رئیسه صندوقها مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری اهداف منصوب شد طی حکمی از سوی رئیس هیئترئیسه صندوقها مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری اهداف منصوب شد رئیس هیئت رئیسه...