درباره

این سایت برای انعکاس خواسته ها و مشکلات بازنشستگان نفت ایجاد شده است. ومربوط است به کمپین مخالفت با اساسنامه مصوب هییٔت دولت :

برنامه ها و سیاست های اجرایی کمپین

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی ازاهداف اصلی ورود «کمپین » به عرصه انتخابات کانون های خاصه کانون صنفی بازنشستگان صنعت نفت تهران، اعتلای منزلت وموقعیت کانونهای بازنشستگان به عنوان یک نهاد صنفی_مدنی است وضرورتا برای دستیابی به این مهم برنامه هایی تدوین ودر دستور کار قرار گرفته است که در دراز مدت ومیان مدت بتواند جایگاه واثربخشی کانون ها را در تراز نهادی قدرتمند،فعال وتاثیر گذار ارتقاء بخشد.
✍? اعتقاد کمپین اینست که کانون ها ظرفیت وامکانات بالقوه فراوانی دارد که اگر این امکانات با تعامل درست واصولی به کار گرفته شود،ثمرات ونتایج شایان توجهی را نصیب بازنشستگان ارجمند صنعت نفت خواهد کرد. بر این اساس و با درک شرایط حساس کنونی که اقتصاد این قشر زحمتکش و تاثیر گذار در تنگناهای اقتصادی – اجتماعی قرار گرفته است این کمپین با سرلوحه قرار دادن اعتلای «کرامت، سلامت، رفاه» برای همه بازنشستگان صنعت نفت، برنامه های دراز مدت وکوتاه مدت زیر را برای تحقق این اهداف تدارک دیده است که در صورت توفیق خدمت به اجرا در خواهد آورد . اهم سرفصل برنامه ها و‌سیاست های اجرایی به شرح زیر به اگاهی می رسد

الف:برنامه های راهبردی:

۱- اعتلای شان بازنشستگان گرامی برمحور اصول خدشه ناپذیر :کرامت،سلامت ورفاه درقالب شعار راهبردی کمپین
۲- توسعه وتدقیق ارتباط با صندوی بازنشستگی وسایر عوامل موثر درتصمیم گیری هابرای پیشبرد اهداف صیانتی ،نظارتی وحمایتی کانون برای تحقق شعار کرامت ،سلامت ورفاه بازنشستگان.
۳- ایجادسازوکار لازم برای هماهنگ سازی برنامه واقدامات کانون های بازنشستگی صنعت نفت.
۴- ایجاد راهکار مناسب وموثر برای شفاف سازی و نظارت دقیق بازنشسته هابر فعالیت های صندوق از طریق حضور موثر درهیئت رئیسه.
۵- تلاش مستمر ومداوم برای گسترش خدمات رفاهی،بهداشتی وتفریحی برای بازنشستگان وخانواده انان
۶- تلاش موثر برای صیانت از دارایی های صندوق ، تقویت بنیان های مالی وپیشگیری از اقدامات سلیقه ای و فرمایشی و نیز شفاف سازی در روند سرمایه گذاریهای صندوق با ایجاد مکانیزم های نظارتی موثر و هدایت آن بسوی سرمایه گذاریهای سود آور .

ب:برنامه های کاربردی:

۱- رایزنی وتشریک مساعی با مسئولین ذیربط برای افزایش مستمری بازنشستگان متناسب با تورم سالیانه
۲- پیگیری جدی مطالبات بازنشستگان ادوار مختلف و تلاش برای احقاق حقوق همه آنها.
۳- پیگیری مداوم به کارگیری فرزندان بیکار بازنشستگان درشرکت های تابعه صندوق و سایر فرصت های شغلی براساس یک برنامه مدون .
۴- پیگیری استفاده بیشتر بازنشستگان وخانواده انان از مکان های سیاحتی واقامتی صنعت نفت وسایر مراکز دولتی و غیر دولتی .
۵- تلاش در جهت ازدیاد تورهای سیاحتی وزیارتی داخل وخارج کشور با استفاده ازامکانات موجود در صندوق و مشارکت با موسسات ایرانگردی و جهانگردی .
۶- توسعه برنامه ها ومسابقات متنوع ورزشی ویژه بازنشستگان وفرزندان آنان.
۷- پیگیری تاسیس «خانه بازنشستگان» برای گذران اوقات فراغت وبرگزاری نشست های خانوادگی،همگرایی های دوستانه و تجهیز آن به امکانات پیشرفته روز.
۸- بررسی امکان تاسیس «سرای سالمندان » برای عزیزانی که دارای شرایط جسمانی خاص بوده ونیازمند مراقبت دایمی هستند.
۹- پیگیری جدی توسعه خدمات بهد اشتی ودرمانی برای بازنشستگان وخانواده وفرزندان انها به ویژه فرندان مجرد و فاقد شغل تا زمان اشتغال کامل ایشان.
۱۰- پیگیری احیای تعاونی مصرف صنعت نفت وکار آمد سازی آن.
۱۱- یگیری اعطای وام های ضروری برای بازنشستگان از طریق اعتبارات صندوق وبانکها باشرایط آسان.
۱۲- تهیه بانک اطلاعاتی جامع ازبازنشستگان و فرزندان فاقد شغل ایشان بارویکرد تخصص.،مهارت وعلایق آنان.
۱۳- تقویت سیستم اطلاع رسانی و ارتقای وب سایت از طریق تولید محتوا و تهیه خوراک های خبری ، تحلیلی و سرگرمی مطابق با نیاز اقشار مختلف بازنشستگان و خانواده های ایشان .
۱۴- فعال کردن پروژه نیمه کاره ساختمان اقامتی – رفاهی برای بازنشستگان در محمود آباد .

ما را میتوانید درسایت و کانال تلگرامی کمپین حمایت از حقوق بازنشستگان و خانواده های معزز بازماندگان صنعت نفت مربوط به همین سایت و به آدرس های زیر دنبال بفرمائید:

HTTP://pbazn.ir

https://t.me/+E0kWqWtbIf0xYmI8