دسته: قوانین و مقررات

کلیه مطالب مربوط به حقوق و مطالبات بازنشستگان و خانواده معزز بازماندگان

۰

آینده مبهم اساسنامه جدید صندوق بازنشستگی صنعت نفت

آینده مبهم اساس‌نامه جدید صندوق بازنشستگی صنعت نفت داستان اساس‌نامه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت از سال ۹۳ آغاز شد، یعنی زمانی که به یک باره بعضی مدیران صنعت نفت تصمیم گرفتند تا ماهیت...