نویسنده: گودرز دهقانی

۰

کلیات لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان تصویب شد

  کلیات لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان تصویب شد نمایندگان مجلس کلیات لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری را تصویب کردند. کلیات لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان تصویب شد در جلسه...