پژواک صدای بازنشستگان نفت وب سایت

94021[1]
1396091414181846812697723[1]
159082c8-8f51-4a8b-8a55-9f1d77811002[1]
2[1]
156804824[1]
14032.jpg[1]
ateraz
previous arrow
next arrow
94021[1]
1396091414181846812697723[1]
159082c8-8f51-4a8b-8a55-9f1d77811002[1]
2[1]
156804824[1]
14032.jpg[1]
ateraz
previous arrow
next arrow
۰

کلیات لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان تصویب شد

  کلیات لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان تصویب شد نمایندگان مجلس کلیات لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری را تصویب کردند. کلیات لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان تصویب شد در جلسه...