دسته: کانون ماهشهر

۰

غالبی در مورد پیشینه صندوقهای بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت میگوید

🎧 قسمت اول ♨️ در نشستی جامع‌ و پرمحتوا‌ که‌ در مورخ ۹۹/۰۵/۱۴ با حضور نمایندگان شاغلین با جناب آقای دکتر غالبی رئیس محترم کانون صنفی بازنشستگان صنعت نفت شهرستان ماهشهر در خصوص پیشینه...