دسته: اساسنامه

۰

نامه جلیل سالاری به ریاست هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی

    نامه جلیل سالاری به ریاست هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی بسمه تعالی ریاست محترم هیات تطبیق قوانین سلام علیکم ،همانگونه که مستحضرید هیات مدیره شرکت ملی نفت با تفسیر نادرست از...

۰

مصون‌ شدن ‌صندوق بازنشستگی نفت از بازرسی

مصون‌شدن ‌صندوق بازنشستگی نفت از بازرسی صندوق بازنشستگی صنعت نفت از آن صندوق‌هایی است که حرف‌و‌حدیث درباره نحوه عملکرد آن و بروز تخلف در زیرمجموعه‌هایش زیاد منتشر می‌شود. براساس متن شکواییه تحویل‌داده‌شده به دیوان...

۰

ابطال اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب ۲۵؍۹؍۱۳۹۳ صنعت نفت

آرای هیأت عمومی کلاسه پرونده: ۹۷؍۱۷۶۳ شاکی: آقای جلیل سالاری شهربابکی موضوع: ابطال اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب ۲۵؍۹؍۱۳۹۳ صنعت نفت تاریخ رأی: سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸...