تصویرها

۰

پاسخ به ادعای کانون خود خوانده مرکزی ایران

پاسخ به ادعای کانون خود خوانده مرکزی ایران روابط عمومى کانون خودخوانده مرکزى ایران در پیامى براى تنویر افکار عمومى مبادرت به انتشار اطلاعیه اى کرده که ظاهراً جز از باب فرافکنى و نوعاً...

۱

پرسش و پاسخ

اساسنامه و چند سوأل ؛ باسلام و ارادت خدمت شما سروران عضو صندوقها ؛. سلامت و پایدار باشید، از دوستان ممنونیم که همچنان در ابن شرایط سخت و بحرانی پیگیر موارد اساسنامه صندوقها هستند،...

۲

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات * صندوق تامین آتیه * غرامت فوت ۱ – غرامت فوت کارمندان بازنشسته طرح تامین آتیه به میزان هشت برابر مستمری ( حداقل ۱۶۸ / ۰۴۶ / ۳۹۰ ریال و حداکثر...