تکلیف مالیاتی که به اشتباه دز سنوات اشتغال کسر شده هنوز معلوم نیست

تکلیف مالیاتی که به اشتباه دز سنوات اشتغال کسر شده هنوز معلوم نیست

بسمه تعالی
نمونه ۲/۲۱/ ۱۴۰۲ امم / ۳۲۰۰۰۵
دی حساب و معاون در سمالی
پوست
شرکت ملی نیست ایران
جناب آقای حاجی صادق
رئیس محترم صندوقهای بازنشستگی پس انداز
با سلام
احتراماً بازگشت به نامه شماره ص ب پ/۳۰۶۲۹۲/۱۰ مورخ ١۴٠٢/٠۶/۱۳ در خصوص مالیات حقوق مکسوره سنوات گذشته از بازنشستگان محترم به استحضار میرساند متعاقب اعمال معافیت مالیات حقوق سال ١۴٠٠ در سیستم حقوق و دستمزد کارکنان در رسیدگی سازمان امور مالیاتی کشور مدارک و مستندات مربوط به معافیت حقوق و مزایای کارکنان به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ ارائه و جلسات توجیهی متعددی با مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ و معاونین ایشان برگزار گردیده است. حسب فراز پایانی بند «ب» بخشنامه شماره ٣٠/۴/٢١۴٠/۴٩۴۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۸ معاونت درآمدهای مالیاتی کارفرما میتواند پس از هماهنگی با حوزه مالیاتی مربوط نسبت به جبران اضافه واریزی کارکنان اقدام نماید، بنابراین تا تعیین تکلیف پرونده مالیات تکلیفی حقوق سال ۱۴۰۰ و احراز و تایید صحت معافیتهای اعمال شده در حقوق و دستمزد سال مورد اشاره پرسنل شرکت ملی نفت ایران توسط سازمان امور مالیاتی کشور، اقدامی در رابطه با استرداد مالیات حقوق سنوات قبل متصور نمی باشد. لازم به ذکر است ضمن استمرار پیگیری های این امور به محض حصول نتیجه مراتب اعلام خواهد شد. ضمناً حسب مفاد فراز پایانی ماده ٢۴٢ قانون مالیاتهای مستقیم حقوق بگیر (مودی) میتواند با ارائه درخواست کتبی مالیات اضافی را از حوزه مالیاتی مطالبه نمایند لذا مالیات اضافی بازنشستگان در صورت تایید سازمان امور مالیاتی کشور از محل فهرست مالیات حقوق ماههای بعد قابل استرداد می باشد.

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *