بایگانی‌ روزانه: اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۹

۰

ویرانی نفت نزدیک است

ویرانی نفت نزدیک است آتش زدن نفت پیش از خداحافظی وحید حاجی پور| یک سال مانده به پایان دولت، همه‌چیز می‌خواهد خراب شود، خراب که نه خراب‌تر. در دولت اصلاحات وقتی زنگنه جامه صدارت...