سرنوشت اموال به جا مانده از انحلال سازمان تعاونی و مصرف کارکنان صنعت نفت به کجا انجامید ؟

سرنوشت اموال به جا مانده از انحلال سازمان تعاونی و مصرف کارکنان صنعت نفت به کجا انجامید ؟

تصویرگزارش پیوست ازادغام غیرقانونی حدود ۶۰ شرکت تعاونی مصرف کارکنان صنعت نفت به ترتیب درسالهای قبل به سازمان تدارکات به دستورغیرقانونی وزیروقت نفت ونقض آشکارقانون تجارت وقانون تعاون وسایرقوانین ومقررات جاری کشور وسپس تشکیلات دیگری تحت عنوان غیرتجاری به نام سازمان خدمات پشتیبانی صنعت نفت.که تمام عملیات آن تجاری بوده است واساسنامه آن حاکی ازکتمان حقایق است.درنهایت به صورت دستوری وتوسط مسئولینی که هیچ سمتی ازطرف صاحبان حقوق تعاونی های ۶۰ گانه کارکنان صنعت نفت نداشته اند برای انحلال وتصفیه سازمان خدمات اخیر به صورت غیرقانونی بدون طی مراحل قانون ثبت مدیرتصفیه غیرکارشناس تعیین ونسبت به فروش دارائی های تعاونی ها اقدام که طبق گزارش مدیرتصفیه پیوست حاصل بخشی ازتصفیه مبلغ ۳۵ میلیارد تومان بود که معلوم نشد دراختیارچه کسانی قرارگرفت وبه مصرف رسیده است. ازقرار اطلاع برخی دارائی های ثابت نیز باقی مانده که معلوم نیست دراختیار کیست وچگونه واگذارگردیده است.خواهشمنداست مقرر فرمائید این حیف ومیل بزرگ به نحومقتضی مورد رسیدگی قرارگیرد. ضمنا برای این دارائی هائی که به امانت ازسوی صاحبان حقوق تعاونی ها به هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران سپرده شده بوده است هیچ کنترلی ازابتدا دردفاتر مالی شرکت ملی نفت ایران وجود نداشته است.

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *