✍️ یادداشت رسیده : آیا میدانید این اعداد مبین چه چیزی هستند

✍️ یادداشت رسیده
آیا میدانید این اعداد مبین چه چیزی هستند

آیا میدانید این اعداد مبین چه چیزی هستند لطفا به دقت به ارقام توجه بفرمایید:
💥تعداد مستمری بگیران ۹۷۳۶۰ نفر
💥تعداد شاغلین ۷۴۹۱۲ نفر
هر صندوقی که نسبت متعارف کسورات شاغلین آن از عدد (هفت شاغل در مقابل یک بازنشسته)کمتر شود به سمت بحران پرداخت مستمری میل خواهد کردهرچه این نسبت کوچک وکوچکتر شوداین بحران تشدید و خطر عدم پرداخت مستمری واحیانا ورشکستگی صندوق محتمل ترخواهد شد حال درصندوق نفت باتوجه به این دورقم نسبت حاصل زیرعدد یک وحدود ۰/۸۷ میباشد یعنی درحد فاجعه،حال حتی اگر منابع و مصارف کنترل والزام اکچوئریال را هم بخواهدمدنظر گرفته شود،بنابه فرمایش جناب مهندس بیات که داریم تلاش میکنیم منضبط به عامل اکچوئریال دردخل وخرج صندوق محتاط باشیم وبا عنایت به عایدی از سرمایه گذاری های شرکت اهداف که آن هم زیرده درصداست والزاما بایستی سی در صد ازمنافع حاصل ازسرمایه گذاری های آن صرف تکمیل منابع جهت پرداخت مستمری بازنشستگان بشودوایضا ریخت وپاش و تصرف در اموال در سنوات ده سال گذشته آیا به نظر شما عزیزان مخاطب صندوق غیر از اینکه درلبه پرتگاه سقوط بواسطه ابر بدهکار بودن با میلیاردها وثائق سپرده به بانکها قرار نگرفته است؟ وآیا با میلیاردها تومان(سیزده هزار میلیارد)به عنوان اموال سوخت شده و مجهول الوصول والبته غیراز سایربدهکاری هابه اشخاص حقیقی وحقوقی مستنددر صورت وضعیت عملکرد مالی منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۰ ، عزیزان مخاطب چه تصوری از شرایط فعلی صندوق در ذهن دارند؟! آیا استنباط شما بزرگواران این است که مدیران صندوق باتوجه به توان اندک مالی،خریدسه برابری بلوک ۱۲درصدی هلدینگ خلیج فارس تقاضای مردودخرید بلوک ۱۵ در صدی دیگرهمین هلدینگ که ازسوی سازمان خصوصی سازی منتفی اعلام شده،مخارج مربوط به تکمیل پترو پالایش ها دردست ساخت،حقوق دو برابرازمستمری بازنشستگان ابوابجمعی صندوق آیا هنوز قادر هستند مشکلات دامنگیر ناشی ازسوء مدیریت های قبلی والبته برخی مدیران فعلی راحل نمایند ، که البته به نظربعید ومحال می نمایاند بنابر این به نظر نگارنده سه گزینه متحمل پیش روی مسئولین محترم صندوق وجود دارد که در ادامه ذکر میشود .
۱- لاجرم با اعلام ورشکستگی صندوق گرگ ها ولاشخورهای منتظر موقعیت و البته بانکهایی که صندوق به آنها وثیقه سپرده است به جان لاشه نیمه جان و خورده شده سرمایه های صندوق افتاده وفاتحه صندوق خوانده شود
البته این گزینه تقریبا غیرمحتمل است زیرا آثارسوء أینگونه تصمیمات ناپخته در جامعه سبب ایجادانفعال وتنش هایی ازسوی شاغلین و بازنشستگان خواهد شد که تبعات آن مطلقا به مصلحت این روزها نمیباشد
۲ –با توسل به برخی نمایندگان مجلس محترم همسو و ایضا لابی گری با اهالی سیاسی سایه نشین که نقش موثری در اوضاع کنونی صندوق داشته وبرای برون رفت از آینده تاریک ولاپوشانی آنچه بر صندوق نفت گذشته تن به تجمیع صندوق نفت باسایر صندوق های بازنشستگی بدهند ، مثل همین پیام تلویحی جناب بیات در نمایشگاه نفت و گاز سال گذشته که خیلی زیرکانه به تجمیع صندوق های بازنشستگی و البته به خطا بر مبنای فرمان مقام معظم رهبری درسیاست‌های کلی نظامات تأمین اجتماعی اشاره نمودند واین در حالیست که مطلقا در این فرمان از تجمیع صندوق ها سخنی به میان نیامده وفقط به ایجادامانت داری،امنیت وشفافیت درنگهداری اموال و حفظ کرامت بازنشستگان اشاره شده است
البته جناب مهندس بیات مکررادر مصاحبه های بعدی از صندوق نفت به عنوان یک بنگاه اقتصادی دارای شخصیت مستقل حقوقی نام برده اند،بهر حال هرفرض محالی لاجرم محال نمی ماندوامکان آن احتمالا در شرایط مناسب بین بدوبدتر ممکن است همان بشود که ایشان به عنوان تجمیع صندوق ها در نمایشگاه سال قبل اشاره فرمودند
۳- اما یک راه گریز از انفعال فعلی وسردر گمی مسئولین صندوق نفت وجود داردوآن هم توسل به همان مفهوم مورداشاره جناب بیات در بیان شخصیت حقوقی مستقل صندوق و مستند به اساسنامه فعلی است که بنا بر این اصل خسارات میبایستی توسط شخصیت امین اموال که همان شرکت ملی نفت است جبران وتآدیه شود، مثل مطالباتی که صندوق سازمان تامین اجتماعی از دولتها در قالب بدهی های دولتی درسنوات گذشته برذمه داشته اندو ریاست محترم جمهورامر به پرداخت بخشی از این بدهی ها را به صندوق تأمین اجتماعی صادر فرموده اند که در این صورت شخص ریاست محترم هیئت امناء صندوق جناب مهندس اوجی وزیر نفت باید با کسب مجوز از دولت محترم نسبت به جبران بخشی ازاین خسارات اهتمام لازم را مصروف بفرمایند،امید است که در این مسیر بهترین تصمیمات که نفع عموم بازنشستگان را تامین نماید اتخاذ گرددوسبب آرامش عزیزان بازنشسته و خانواده های معزز بازماندگان را فراهم آورد.
ان شاءالله

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *