تناقضات و چالش های موجود در گزارش ارایه شده توسط بیات رییس هیات رییسه صندوقهای بازنشستگی نفت در سال ۱۴۰۲


تناقضات موجود در گزارش ارایه شده توسط بیات رییس هیات رییسه صندوقهای بازنشستگی نفت در سال ۱۴۰۲

 بیات تأکید می‌کند که سودآوری و افزایش دارایی‌ها به معنای مصرف فوری عواید نیست.
در ادامه می‌گوید که حدود نیمی از پرداختی مستمری به هر فرد بازنشسته حاصل همین سودآوری‌هاست ولی در مورد هزینه کرد الباقی عواید که در چه مسیری مصرف میشود چیزی نمیگوید
بیات می‌گوید که صندوق نفت با نظام ساماندهی قوی و مستحکم در این زمینه الگو و سرآمد است.
اگر موضوع ادغام برای صندوق نفت مطرح نیست، پس چرا به ساماندهی آن اشاره می‌کند؟ و اگر صندوق نفت در زمینه ساماندهی الگو و سرآمد است، پس چه نیازی به طرح دیدگاه‌هایی مانند ساماندهی مجدد دارد؟
بیات می‌گوید که با ساماندهی امور موافق هستیم.
لاکن در ادامه می‌گوید که ساماندهی بخش‌هایی را که سرآمد ساماندهی در حوزه خود هستند آسیب‌زا و با نگاه غیر ساماندهی ارزیابی می‌کنیم.
این دو جمله با یکدیگر تناقض دارند. اگر با ساماندهی امور موافق هستیم، پس چرا ساماندهی بخش‌هایی که سرآمد ساماندهی هستند آسیب‌زا تلقی می‌شود؟
بیات می‌گوید که طرح دیدگاه‌هایی مانند ساماندهی مجدد را مثبت سازنده و روشن ارزیابی نمی‌کند.
اما در ادامه می‌گوید که به یقین مواضع فنی در موقع لزوم اتخاذ می‌شود.
این تناقض نشان می‌دهد که هنوز در مورد نحوه ساماندهی صندوق‌ها تردید وجود دارد
تناقض در مورد واگذاری سهام شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی:
بیات می‌گوید که واگذاری سهام شرکت اهداف به بازنشستگان به دلیل فنی و تخصصی غیرممکن است.
اما در ادامه، به برنامه‌ریزی برای واگذاری سهام شرکت‌های تابعه صندوق به بازنشستگان در آینده اشاره می‌کند.

تناقض در مورد زمان اجرای طرح واگذاری سهام:
ایشان، به طور قطعی میفرمایند که واگذاری سهام شرکت‌های تابعه صندوق به بازنشستگان در دستور کار است.
اما در ادامه، زمان اجرای این طرح را به متغیرهای مختلف اقتصادی وابسته دانسته و می‌گوید که زمان دقیقی برای آن نمی‌توان تعیین کرد.

تناقض در مورد سودآوری صندوق‌ها:
در قسمتی از سخنان ایشان، بیات به سودآوری و افزایش دارایی‌های صندوق‌ها اشاره می‌کند.
اما در ادامه، می‌گوید که این سودآوری نباید به طور کامل صرف افزایش مستمری بازنشستگان شود، بلکه باید برای آینده نیز ذخیره شود.
تناقض در مورد ساماندهی صندوق‌ها:
بیات می‌گوید که طرح ساماندهی صندوق‌ها در حال بررسی است.
اما در ادامه، این طرح را گامی به عقب ارزیابی می‌کند و می‌گوید که صندوق‌ها به نظام ساماندهی قوی و مستحکم نیاز دارند.

تناقض در مورد انحلال صندوق‌ها:
بیات به صراحت می‌گوید که موضوع انحلال برای صندوق‌ها مطرح نیست.
اما در ادامه، می‌گوید که در صورت لزوم، در مورد انحلال صندوق‌ها بحث و بررسی خواهد شد.
علاوه بر تناقضات ذکر شده، ابهاماتی نیز وجود دارد:
مشخص نیست که منظور از “سودآوری و افزایش دارایی‌های صندوق‌ها” دقیقاً چیست و این سودآوری چگونه حاصل می‌شود.
همچنین، مشخص نیست که منظور از “نظام ساماندهی قوی و مستحکم” برای صندوق‌ها چیست و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد.

تناقض در سیاست‌های اقتصادی:
بیات از سیاست‌هایی که در تقابل با تولید قرار دارند گلایه می‌کند.
در عین حال، از عملکرد گروه اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت ابراز رضایت می‌کند.
عدم شفافیت در گزارش‌ها:
گزارش داده نمای وضعیت پروژه‌ها ارائه می‌شود، اما جزئیاتی از آن ارائه نمی‌شود.
تنها به اقدامات مناسب برای جبران کمبود خوراک واحدهای زیرمجموعه اشاره می‌شود.

ابهام در مورد آینده:
با وجود ابراز رضایت از عملکرد، نگرانی‌هایی در مورد کمبود خوراک واحدهای تولیدی وجود دارد.
مشخص نیست که این مشکل چگونه در بلندمدت حل خواهد شد.

توجه به بیانات جناب بیات، چالش‌های پیش روی صندوق‌های بازنشستگی در افق پیش رو به قرار زیر است
سوالات چالشی‌:

با توجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه، چه تضمینی وجود دارد که ورود شرکت‌ها و دارایی‌های صندوق به این بازار، منجر به ضرر و زیان صندوق‌ها نشود؟
آیا برنامه‌ای برای افزایش سهم سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در سایر بازارها، وجود دارد؟
با توجه به افزایش سن بازنشستگی و کاهش نرخ کسورات پردازها ( شاغلین)، چه تدابیری برای تضمین پایداری بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی اندیشیده شده است؟
تا چه حد صندوق‌های بازنشستگی در معرض خطر فساد و سوءمدیریت قرار دارند؟ چه اقداماتی برای جلوگیری از این موضوع انجام می‌شود؟
شفافیت عملکرد صندوق‌های بازنشستگی در چه سطحی است؟ چه اقداماتی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی صندوق‌ها به ذینفعان انجام می‌شود؟
علاوه بر این، می‌توان سوالات چالشی‌تر دیگری را نیز مطرح کرد، مانند:
آیا صندوق‌های بازنشستگی نفت باید به طور کامل خصوصی‌سازی شوند؟
با توجه به اینکه صندوق‌های بازنشستگی به دنبال سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزش‌آفرین هستند، چه معیارهایی برای انتخاب این دارایی‌ها در نظر گرفته می‌شود؟
آیا صندوق‌های بازنشستگی نفت به اندازه کافی در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی خود فعال هستند؟
تا چه حد صندوق‌های بازنشستگی نفت از فناوری‌های جدید برای بهبود عملکرد خود استفاده می‌کنند؟.

عدم شفافیت در اطلاعات:
منابع درآمدی صندوق‌ها: در جمعبندی سخنان جناب بیات به طور شفاف مشخص نشده است که منابع درآمدی صندوق‌ها از چه بخش‌هایی تامین می‌شود.
مصارف و هزینه‌های صندوق‌ها: در بیان ایشان به طور شفاف مشخص نشده است که مصارف و هزینه‌های صندوق‌ها در چه بخش‌هایی است.
میزان تعهدات صندوق‌ها: در سخنان وی میزان تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت صندوق‌ها به طور دقیق مشخص نشده است.

عدم تناسب بین منابع و مصارف:
با توجه به تعداد پرداخت کنندگان کسورات ( شاغلین) و مستمری‌بگیران، به نظر می‌رسد که منابع صندوق‌ها کفاف مصارف را نمی‌دهد و این موضوع می‌تواند در بلندمدت منجر به بحران در صندوق‌ها شود.
عدم اشاره به چالش‌های پیش رو:
آقای مهندس بیات به چالش‌های پیش روی صندوق‌های بازنشستگی، مانند افزایش سن بازنشستگی، کاهش نرخ بهره وری، و وضعیت نامناسب بازار سرمایه، اشاره‌ای نکرده است.

عدم ارائه راه‌حل:
در مجموع ایشان هیچ راه‌حلی برای رفع چالش‌های پیش روی صندوق‌های بازنشستگی ارائه ننموده است.
تناقض در ارائه یک تصویر مثبت:
تصویر ارائه شده، علیرغم وجود مغایرت‌ها و تناقض‌ها، سعی دارد تا تصویر مثبتی از وضعیت صندوق‌های بازنشستگی ارائه دهد.

عدم توجه به تنوع صندوق‌ها:
در فرمایش وی به تنوع صندوق‌های بازنشستگی و تفاوت‌های آن‌ها در نحوه اداره و عملکرد اشاره‌ای نشده است.
عدم توجه به نقش دولت:
در بیان مشکلات به نقش دولت در حمایت از صندوق‌های بازنشستگی نفت و جبران کسری منابع آن‌ها توسط شرکت ملی نفت به عنوان امین اموال و ایضا تضییع کننده سرمایه های اعضای مشارک صندوقها اشاره‌ای نشده است.

عدم توجه به مطالبات ذینفعان:عملکرد صندوق‌ها:
آیا عملکرد صندوق‌های بازنشستگی در سال ۱۴۰۲ شفاف بوده است؟
چه نهادهایی بر عملکرد صندوق‌های بازنشستگی نظارت می‌کنند؟
آیا تعداد مشاوران در صندوق‌ها متناسب با نیازها است؟
آیا ساماندهی و نظم‌بخشی به آیین‌نامه‌های مختلف در صندوق‌ها انجام شده است؟

تمرکز بخشی در حسابرسی:
چرا تمرکز فعالیت حسابرسی صندوق از سال ۱۴۰۳ انجام می‌شود؟
چه اقداماتی برای ساماندهی شرکت اهداف انجام شده است؟

جذب و به کارگیری نیروی انسانی:
چه رویکردی برای جذب نیروی انسانی در شرکت اهداف در نظر گرفته شده است؟
چگونه می‌توان از جذب نیروی انسانی بر اساس رابطه و خویشاوندی جلوگیری کرد؟

خدمات الکترونیکی:
چه اقداماتی برای ارائه خدمات الکترونیکی به بازنشستگان انجام شده است؟
چه چالش‌هایی در ارائه خدمات الکترونیکی به بازنشستگان وجود دارد؟

مطالبات بازنشستگان:
مهم‌ترین مطالبات بازنشستگان چیست؟
چه اقداماتی برای پاسخگویی به مطالبات بازنشستگان انجام شده است؟

نقش کانون‌ها:
چه نقشی برای کانون‌ها در نظر گرفته شده است؟
چگونه می‌توان چتر کانون‌ها را گسترش داد؟

سهامدار کردن بازنشستگان:
چرا مصوبه گذشته هیئت رئیسه صندوق‌های بازنشستگی مبنی بر واگذاری سهام گروه اهداف به بازنشستگان ابطال شد؟
آیا امکان واگذاری سهام هلدینگ‌ها به بازنشستگان وجود دارد؟
فروش سهام شرکت‌ها به بازنشستگان:
چه برنامه‌ای برای فروش سهام شرکت‌های صندوق‌ها به بازنشستگان وجود دارد؟
چه متغیرهایی بر زمان اجرای این طرح تأثیر می‌گذارند؟

چالش‌های کلی:
مهم‌ترین چالش‌های پیش روی صندوق‌های بازنشستگی چیست؟
چه راهکارهایی برای حل این چالش‌ها وجود دارد؟
آیا صندوق‌های بازنشستگی به تعهدات قانونی خود در قبال بازنشستگان عمل می‌کنند؟
آیا حقوق بازنشستگان به طور کامل پرداخت می‌شود؟
آیا سطح معیشت بازنشستگان در حد مطلوبی است؟
آیا شرکت ملی مفت به اندازه کافی از صندوق‌های بازنشستگی حمایت می‌کند؟

تناقض در مورد زمان مذاکرات:
در ابتدای سخنرانی جناب بیات میگوید که مذاکره برای واگذاری میدان آذر “کمتر از شش ماه” به طول انجامیده است.
اما در ادامه، بیات می‌گوید که “روال مذاکرات قراردادی در صنعت نفت زمان‌بر” است.

تناقض در مورد فروش دارایی:
بیات می‌گوید که “سیاست صندوق فروش دارایی نیست”.
اما در ادامه، از برنامه‌ریزی برای ورود برخی شرکت‌ها و دارایی‌های صندوق به بازار سرمایه خبر می‌دهد تا “در صورت نیاز با آزادسازی بخشی از سهام آنها تحرک اقتصادی صندوق‌ها در فعالیت‌های اقتصادی بهبود یابد.”

تناقض در مورد عملکرد صندوق:
بیات عملکرد صندوق در حوزه‌های مختلف را “مطابق تعهدات قانونی قابل قبول” می‌داند.
اما در ادامه می‌گوید که “فضا برای فعالیت بیشتر وجود دارد و تلاش‌ها باید در سطح الگو ماندن صندوق‌ها تداوم یابد.”

تناقض در مورد انتظارات از صندوق:
بیات می‌گوید که “خدمت حداکثری و با کیفیت” سرلوحه فعالیت‌های صندوق است.
اما در ادامه، از انتظاراتی مانند “رسیدن میانگین زمان رسیدگی به نسخ درمانی به ۱۰ روز” و “تحرک، شادابی و نشاط در بازنشستگان” صحبت می‌کند.

تناقض در مورد آینده صندوق:
بیات با اطمینان می‌گوید که “جایگاه صندوق در افق آینده درخشان‌تر از امروز خواهد بود”.
اما در عین حال، از “سال ۱۴۰۲” به عنوان “سالی سخت از نظر تامین نقدینگی” یاد می‌کند.

جناب بیات باید به ابن سؤالات هم پاسخ بدهند
حضور پرقدرت در بخش بالادست نفت:
آیا تخصص و تجربه کافی برای حضور در این بخش وجود دارد؟
میزان ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش چقدر است؟
برنامه‌های صندوق برای جلوگیری از فساد در این بخش چیست؟
سهم صندوق‌ها در توسعه میدان‌های مشترک نفتی چقدر خواهد بود؟
تاثیر حضور صندوق‌ها در این بخش بر قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی چیست؟

افق درخشان صندوق:
با توجه به نوسانات بازار سرمایه، آیا این خوش‌بینی واقع‌بینانه است؟
چه برنامه‌هایی برای تضمین سودآوری سرمایه‌گذاری‌ها وجود دارد؟
آیا صندوق‌ها برای مقابله با چالش‌های آینده مانند پیری جمعیت برنامه‌ای دارند؟
چطور می‌توان از انحصار صندوق‌ها در ارائه خدمات به بازنشستگان جلوگیری کرد؟

خدمت حداکثری به بازنشستگان:
آیا کیفیت خدمات ارائه شده به بازنشستگان مطلوب است؟
چطور می‌توان نارضایتی برخی بازنشستگان از خدمات صندوق‌ها را رفع کرد؟
برنامه‌های صندوق برای افزایش سطح خدمات ارائه شده به بازنشستگان چیست؟
آیا صندوق‌ها برای ارائه خدمات به بازنشستگان در مناطق محروم برنامه‌ای دارند؟

عملکردی شفاف و قابل بازرسی:
چه اقداماتی برای شفاف‌سازی عملکرد صندوق‌ها انجام شده است؟
چه موانعی برای شفاف‌سازی عملکرد صندوق‌ها وجود دارد؟
چه نهادهایی بر عملکرد صندوق‌ها نظارت می‌کنند؟
تا چه حد به بازنشستگان در نظارت بر عملکرد صندوق‌ها نقش داده می‌شود؟

سوالات کلی:
آیا صندوق‌ها به تعهدات خود در قبال بازنشستگان عمل می‌کنند؟
آیا صندوق‌ها به اندازه کافی برای آینده بازنشستگان برنامه‌ریزی کرده‌اند؟
نقش دولت در حمایت از صندوق‌ها و بازنشستگان چیست؟
چطور می‌توان اعتماد بازنشستگان به صندوق‌ها را افزایش داد؟

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *