بایگانی‌ روزانه: اسفند ۲۳, ۱۴۰۲

۰

اتمام حجت با هیئت امنا و هیئت رئیسه صندوق های بازنشستگی نفت

  اتمام حجت با هیئت امنا و هیئت رئیسه صندوق های بازنشستگی نفت پنبه را از گوشهایتان در بیاورید، صدای ناله و شکستن استخوان بازنشستگان نفت را مگر نمیشنوید؟ بازنشستگان نفت که عمری در راه...

۰

کانون‌های صنفی بازنشستگان نفت: چالش‌ها و راهکارها

  کانون‌های صنفی بازنشستگان نفت: چالش‌ها و راهکارها مقدمه: کانون‌های صنفی بازنشستگان نفت به عنوان تشکل‌های مدنی، نقشی کلیدی در پیگیری مطالبات و حقوق بازنشستگان ایفا می‌کنند. با این وجود، این کانون‌ها با چالش‌های...

۰

چرا چرخ اقتصادی صندوق در گردش موفق نیست؟

  ‍ (چرا چرخ اقتصادی صندوق در گردش موفق نیست؟ مقدمه: صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یک نهاد اقتصادی مهم، نقشی اساسی در تأمین امنیت و رفاه بازنشستگان ایفا می‌کنند. صندوق نفت یکی از بزرگترین...

۰

فریاد تظلم بازنشستگان نفت: حق ما را برگردانید!

  فریاد تظلم بازنشستگان نفت: حق ما را برگردانید! بازنشستگان صنعت نفت، پیشگامان دیروز و منتظران امروز، در رنج و مشقت روزگار می‌گذرانند. صندوقی که روزی قرار بود عصای دست دوران پیریشان باشد، امروز...