دسته: اضافات حقوق

۰

حقوق بازنشستگان ۱۴۰۲ چقدر است؟ افزایش حقوق بازنشستگان

حقوق بازنشستگان ۱۴۰۲ چقدر است؟ افزایش حقوق بازنشستگان ۱۴۰۲ حقوق بازنشستگان ۱۴۰۲ چقدر است؟ افزایش حقوق بازنشستگان ۱۴۰۲، حقوق بازنشستگان ۱۴۰۲ چقدر اضافه میشود، حقوق بازنشستگان ۱۴۰۲ رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره...

۰

متناسب سازی مستمری بازنشستگان صنعت نفت

متناسب سازی مستمری بازنشستگان صنعت نفت پرداخت مستمری و مقرری ترمیمی به بازنشستگان صنعت نفت با هدف متناسب سازی با افزایش حقوق ترمیمی شاغلان صنعت نفت تصویب شد. براین اساس، در راستای راهبرد متناسب...

۰

کلیات لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان تصویب شد

کلیات لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان تصویب شد نمایندگان مجلس کلیات لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری را تصویب کردند. کلیات لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان تصویب شد در جلسه علنی...

۰

چقدر به مستمری بازنشستگان اضافه شد؟

واریزی جدید به حقوق بازنشستگان /جیب این بازنشستگان پرپول شد / چقدر به مستمری بازنشستگان اضافه شد؟ بنابر اعلام صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، متناسب‌سازی سال ۱۴۰۱ مستمری و مقرری بازنشستگان و بازماندگان صنعت...