متناسب سازی مستمری بازنشستگان صنعت نفت

متناسب سازی مستمری بازنشستگان صنعت نفت

پرداخت مستمری و مقرری ترمیمی به بازنشستگان صنعت نفت با هدف متناسب سازی با افزایش حقوق ترمیمی شاغلان صنعت نفت تصویب شد.

براین اساس، در راستای راهبرد متناسب سازی اضافات با حمایت وزیر محترم نفت و اعضای محترم هیئتا منا صندوقها، تعدیل ۵ درصد به همراه نهصد هزار تومان برای بازنشستگان ارجمند از متناسب سازی مستمری بازنشستگان صنعت نفت

پرداخت مستمری و مقرری ترمیمی به بازنشستگان صنعت نفت با هدف متناسب سازی با افزایش حقوق ترمیمی شاغلان صنعت نفت تصویب شد.
براین اساس، در راستای راهبرد متناسب سازی اضافات با حمایت وزیر محترم نفت و اعضای محترم هیئتا منا صندوقها، تعدیل ۵ درصد به
همراه نهصد هزار تومان برای بازنشستگان ارجمند ازاول مهرماه )۱ / ۷ / ۱۴۰۱( تصویب و ابلاغ شد.
بدین ترتیب ضمن افزایش ۵ درصدی مستمریها، مبلغ ثابت ۹۰۰ هزار تومان به همه پایه مستمریها افزوده شد تا ضمن متناسب سازی، مستمری های حداقلی نیز بیشتر تقویت شوند.
افزایش های یاد شده همراه با پرداختی آذرماه به همراه مابه التفاوت مهر و آبانماه پرداخت خواهد شد. افزایش های مذکور به تناسب سهم برای بازماندگان گرامی نیز اعمال خواهد
شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *