تحلیل ترازنامه صندوقهای بازنشستگی نفت در سال ۹۷

کیومرث طاووسی تحلیلگر ترازنامه

احتراما
چنانچه صحت و سقم ارقام و مبالغ مندرج در ترازنامه تلفیقی منتهی به سال مالی ۱۳۹۷ فوق الذکر قبلا توسط هییت مدیره و مدیر محترم مالی صندوق امضا و تایید شده باشد( که حتما شده است) , متاسفانه همان موارد مخاطره انگیز و درصد های نامعقول که در ترازنامه های سالهای ۹۳ الی ۹۶ صندوق وجود داشته است در ترارنامه سال ۹۷ هم مشهود است که بشرح ذیل نشانه ای از کاهش و حشتناک جوه نقد صندوق بوده ( فقط ۷ در صد کل داراییهای صندوق بشکل وجوه نقد است!) و بی جهت نیست که فریاد اعتراض و داد خواهی عده کثیری از شاغلین و بازنشستگان محترم عضو صندوق رو در فضای مجازی ( کمپین ها و کانال های تلگرامی و واتس اپ) افرایش داده و موجبات نگرانی انان را فراهم نموده است :

 

ترازنامه صندوقهای بازنشستگی نفت سال ۹۷

۱- بطوریکه درسمت راست ترازنامه ملاحظه میفرمایید کل وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاری ها در سال مالی مورد گزارش بالغ بر ۲۳,۰۰۰ میلیارد تومان که با احتساب وجوه پرداختی نزد سایر شرکت ها و دیگران بعنوان بدهکاران و طلب ها جمعا بالغ بر ۸۲,۸۸۱ میلیارد تومان است که نسبت به مبلغ کل دارایی های صندوق که در ذیل سمت راست ترازنامه نشان داده شده است (اخرین سطر ) یعنی مبلغ ۱۱۹,۶۳۷ میلیارد تومان حدودا ۷۰ در صد میشود ! بعبارت دیگر ۷۰ در صد دارایی های صندوق بشکل سرمایه گذاری و طلب از دیگران ( بشرح صورت ریز و ضمایم گزارش حسابرسان و بازرس قانونی) میباشد که درصد نامعقول و ریسک پر خطری بوده بطوریکه طبق بررسی های بعمل آمده توسط حسابرسان و بازرس قانونی بیش از ۵۰ در صد این طلب ها و سرمایه گذاری ها سوخت شده(لاوصول) و احتمال باز یافت آن صفر میباشد .لیست سرمایه گزاری ها و مطالبات سوخت شده ضمیمه گزارش ۱۰۴ صفحه ای حسابرسان و بازرس قانونی ودر سایت کودال قابل دسترس میباشد بطور مثال دکل نفتی گم شده و شرکت نفت جی نمونه های بارز ان میباشد که نشان دهنده سو مدیریت و عملکرد مالی نامطلوب وزیر محترم نفت و هییت امنا و سایر مسیولین صندوق بوده ومیبایستی پاسخگو باشند ..

۲– در سمت چب ترارنامه دیون, تعهدات و بدهی ها و سرمایه و…منعکس گردیده است . بطوریکه ملاحظه میفرمایید بدهی جاری صندوق (منطور بدهی کوتاه مدت و انی میباشد نه وامها و بدهی طویل المدت ) جمعا بالغ بر ۲۸,۶۳۷ است. چنانچه صندوق بخواهد بطور انی و فوری(سریع) این بدهی رو پرداخت نماید بدلیل فقدان وجوه نقد و بانکی فوری و کافی ( همانطور که گفته شد این وجوه حدودا ۷ در صد کل دارایی های صندوق و بالغ بر۸,۹۷۶ میلیارد تومان مندرج.در سمت راست ترازنامه شامل مبلغ ۶,۱۷۶ و ۲,۸۰۰ میباشد) قدرت پرداخت فوری و انی رو نداشته ومیبایستی ساختمان.و اموال و سایر دارایی های خود را فروخته و تبدیل به وجه نقد نماید که یکی از این اقدامات.فروش هواپیمایی نفت در سال ۹۸ میباشد!! چرا چون نسبت بدهی جاری و انی حدودا ۳ برابر وجوه نقد و انی(دارایی جاری) بوده که این نسبت میبایستی برعکس باشد یعنی دارایی جاری (انی و دست به نقد) حد اقل ۲ برابر بدهی جاری و یا مساوی ان باشد ! این نابرابری و نسبت نامعقول مطابق با استانداردها و معیارهای موجود در حسابرسی و حسابداری نبوده و کماکان از سال ۹۳ تاکنون بنظر بنده چاکر و خدمتگذار (عضو صندوق و بعنوان یک ذینفع) نشان دهنده عملکرد ضعیف و مخاطره انگیز وزیر محترم نفت و هییات محترم امنا بوده و میباشد و دلیلی برای نحوه تهیه و تدوین عجولانه اون اساسنامه غیر قانونی و ترکیب وچید مان و معرفی غیر اصولی هییت امنا و سایر اعضا هییت ریسه صندوق طبق دستور شخص وزیر محترم نفت بمنطور به تاراج دادن و دسترسی هرجه بیشتر به منابع مالی و غیر مالی باقیمانده در صندوق میباشد و تا زمانی که هییت امنا عمدتا توسط بازنشستگان فرهیخته و خوشنام ( ۴ نفر بازنشسته و یکنفر بنمایندگی شاغلین و یا نماینده وزیر نفت) مشخص و تعین نشود و اساسنامه جدید صندوق را تهیه و تدوین وجایگزین اساسنامه فعلی ننمایند متاسفانه همین آش است و همین کاسه!! و وضعیت اسفناک ترازنامه و صورتهای مالی صندوق در اینده ای نه چندان دور کاملا قرمز شده و با سرنوشتی نظیر صندوق فرهنگیان و تامین اجتماعی مواجه خواهیم شد (مقدمات ان طرح ریزی شده است)

با ارادت خاص کیومرث طاووسی

نقطه نظرات مخاطبین در مورد گزارش تحلیلى ترازنامه مالى سال ٩٧ صندوقهاى بازنشستگى که توسط جناب طاووسى تهیه شده

با سلام و احترام به نظر کارشناسی بسیار دقیق برادر طاووسی.. که خلاصه تراز تلفیقی صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت را در سال ۱۳۹۷ تجزیه تحلیل نموده‌اند…

✅ بیش از سی شرکت در خارج از کشور حداقل بیش از بیست سال گذشته وجود دارد!!!!
? نقش این شرکت ها چیست؟ ؟ چه سود آوری و ره آوردی برای ذینفعان صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت داشته است..؟؟؟!!
? مدیران آنها در آنجا چه کسانی هستند.. گزارش ماموریت های صوری را در فصول گردشگری منتشر کنند.. مجوز های اقامت و مکاتبه های آنها را با سازمان های مهاجرت در آن کشور ها را منتشر کنند..
? شرکت آپیک را منحل می کنند ولی پترو کام لیمیتد لندن در جزایر گردشگری جرسی و ویرجین آی لند بیست و چهار سال است ماندگار است؟ ؟!!!
در جرج تاون چه مسائل حقوقی صندوق دارد که بیست سال است دفتر حقوقی دارد…!!!
? چرا گزارش عملکرد آنها منتشر نمی شود؟؟؟ آیا ذینفعان صندوق نامحرم هستند..؟؟؟
? و افراد کار بلد و مخفی کارانی که از خارج از صنعت نفت در این شرکت ها جولان می دهند.. محرم و دلسوز ذینفعان صندوق هستند؟ ؟ ؟ !!!
⁉️ لازم است تمام این موارد شفاف سازی شود.. چهره های قدیمی هیئت امنا و هیات رییسه خیلی خوب از رویدادهای مخفی مانده و کتمان حقایق صندوق خبر دارند ولی متعهد به سکوت و حفظ منافع گروهی!!! و همرازی!!! هستند…
خداوند را هزار بار شکر که صنعت نفتی ها همه بیدار هستند و حافظ منافع صنعت و کشور…

✅ با سلام و خسته نباشید بسیار نظر درستی است… مزید استحضار در حال حاضر بیش از هشتاد نفر از مدیران ارشد مالی بازنشستگان صنعت نفت به عنوان اعضاء کمیته های حسابرسی در شرکت های زیر مجموعه صندوق مشغول هستند.. یک کمیته مرکزی هم هست که خانم زروانی ریاست آنرا به عهده دارد.. و یکی از این مدیران ارشد از سال گذشته مدیر حسابرسی داخلی شرکت سرمایه‌گذاری اهداف سهامی عام.. هستند.. امکان ندارد یک کلمه در مورد صندوق حرف بزنند!!!!
یکی از آنها روز انتخابات کانون تهران در محل باشگاه بود از او ترازنامه تلفیقی صندوق سال ۹۵ را خواستم گفت هیچ اطلاعاتی به ما نمیدهند و نفر دیگر از آنها به من گفت فلانی حتی گزارش حسابرسی که خود من عضو کمیته حسابرسی داخلی آن هستم را به من نمی دهند.. اگر اعتراض شود فوری عذر من را می خواهند!!!
✅ شما عزیزان فرهیخته صنعت نفت تعجب نمی کنید که چرا اداره کل بازرسی وزارت نفت و حسابرسی شرکت ملی نفت ایران را حتی به عنوان ناظر به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت که خودشان هم ذینفع هستند اجازه ورود نمی دهند!!!؟؟؟

✅ با سلام مسائل همه برمیگردد به هیات امنا و بازرسان اگر انها
دانش کار را داشته باشند و از حسابرسان اگاه و دلسوز استفاده نمایند و
وجدان پاک خود را مد نظر قرار دهند
مطمئنا کار ها بدرستی انجام و از ریخت و پاش نابجا جلوگیری خواهد شد
لذا صندوق همیشه در سود اوری
منطقی خواهد بود امیدوارم هیات محترم امنا متعهد به امانت داری خود باشد و مسائل پیش امده را رفع ابهام نمایند

مستندات :

میزان سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی نفت در شرکتهای فرعی
تاریخچه و فعالیتهای صندوقهای بازنشستگی نفت و تعداد کارکنان
گزارش جسابرسان مستقل برای سال  ۹۷
اسناد تخلفات و تصییع اموال صندوفها به بهانه خرید شرکتهای مجعول و یا ورشکسته
مطالبات وصول نشده صندوقهای بازنشستگی نفت
تعهدات و بدهی هاو دارایی های احتمالی

گزارش حسابرسان مستقل برای سال ۹۷

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *