بایگانی‌ روزانه: فروردین ۱۸, ۱۳۹۹

۰

آشنایی با آقای زاهد بهوند پیشکسوت کانونهای سراسری

آقای زاهد بهوند رئیس سابق کانون کارمندان بازنشسته صنعت نفت شاهین شهر مصاحبه ای انجام داده است که در زیر ملاحظه می فرمائید. به عنوان سوال نخست لطفا از پیشینه کاریتان بفرماید. زاهد بهوند...